Solenergi - Allt du behöver veta om Solenergi

Denna annonsplats om solenergi är ledig - Annonsera här om solpanler, solvärme eller annan form av solenergiSolenergi

Solenergi

Solenergi är ett samlingsbegrepp för många olika typer av solenergi som direkt utnyttjar solens strålning. De vanligaste sätten att direkt utnyttja solenergin är att:

  • Använda direkt solstrålning för att generera elektricitet av solenergin med hjälp av solpaneler eller solceller.
  • Använda solfångare för att värma upp vattenledningar med solenergin och använda solvärmen för att värma bostaden, värma varmvattnet eller använda en värmepump.
  • Utnyttja speglar för att koncentrera solstrålningen till en liten yta i syfte att värma upp vatten så att det kokar och kan driva en turbin kopplad till en elgenerator.


Solenergi är den renaste energiformen

Energi från Solen

Solenergi är den renaste formen av alla förnybara och icke förnybara energiformer. Vid användning av solenergi så nyttjas solen, all energis moder, direkt i jämfört med t.ex. vindkraft, vattenkraft eller biomassa.

Vattenkraft använder i grunden också solenergi för att generera elektricitet men går via omvägen att förånga havsvattnet som sedan kyls ner och regn bildar vilket rinner ner i bäckar och floder till vattenkraftverken. På denna väg till vattenkraftverken försvinner en hel del av solenergin i friktionsförluster och spridningsförluster jämfört med direkt utnyttjande av solenergin.

Vindkraftverk använder också solenergin indirekt för att skapa elektricitet genom att vinden skapas eftersom solen värmer olika delar av jordytan olika mycket och tryckskillnader som får luften att flytta på sig.

Solenergin har också skapat de fossila bränslen som används som t.ex. kol, gas, bensin och olja. Dessutom fortsätter solenergin dagligen skapa mera biomassa som används på flera sätt i vår energiproduktion

Det finns dock två energiformer som man inte direkt kan härleda till solenergi.

  • Den ena energiformen är kärnkraften eftersom dessa atomslag bildades innan solen fanns och inte tack vare vår sols energi.
  • Den andra energiformen som inte skapas direkt av solenergi men till vis del av solen är energi från tidvattnet.